นภาแสนกว้างไกล ไยเล่าคนเราจึงมาพบกันไม่ได้

ณ ที่แห่งนี้ ได้กำเนิดสำนักที่แกร่งกล้าทรนง

อันนำพาเขียนบทคัมภีร์ต่อๆไป จนกลายเป็น

"ยอดยุทธจักร" หนึ่งเดียวในใต้หล้า

จึงขอฝากเนื้อ ฝากสายเลือดกับชาวยุทธทุกหมู่เล่า

เพื่อที่สำนักจะได้ยิ่งใหญ่ไปกาลนาน

 

edit @ 9 Jul 2009 02:01:07 by PopJ

Comment

Comment:

Tweet

ยินดีที่ได้รู้จัก
ฝากเนื้อฝากตัวด้วย 5555

อัพอะไรขอแกวะเนี๊ยะ open-mounthed smile

#1 By babimild16 on 2009-07-12 11:01