สรุปเรื่องติว จาวา 20.09.2009

posted on 20 Sep 2009 19:45 by bloodknife
- role of override
 • return type ห้ามแคบกว่าเดิม throws ห้ามกว้างกว่าเดิม
 • การ override method ที่สำคัญของ class Object
  ได้แก่ equals(Object o) , toString()
- static block
 • เป็น block ที่ทำครั้งแรก เมื่อมีการเรียก class
 • สามารถมีกี่ block ก็ได้ โดยจะทำงานจาก static block บนลงล่าง
- inner class
 • เป็นคลาสภายใน มีไ้ว้เพื่อเป็นคลาสใที่ช้งานเฉพาะ
  โดยไม่ต้องการประกาศคลาสนี้ให้ผู้ใช้หรือผู้เขียนโปรแกรมรับรู้
 • คลาสภายในมี 2 ประเภท
 • 1. คลาสภายในคลาส มีเพื่อให้คลาสภายใน จะสามารถเรียกใช้ attibute และ method ของคลาสภายนอกได้
 • 2. คลาสภายในเมธอด จะมีแต่เมธอดนี้เท่านั้น ที่สามารถใช้คลาสภายในเมธอดนี้ได้
- anonymous
 • เป็นการสร้างพร้อมๆไปกับ implement หรือ override
 • มีประโยชน์มาก เพราะไม่ต้องสร้าง คลาส ใหม่ เพื่อที่จะ implement หรือ override พบเห็นได้บ่อยมาก
- array
 • การประกาศ และ จองขนาดอาเรย์ที่ต้องการ
 • การประกาศพร้อมกับใส่ค่าเริ่มต้น
- collection
 • Collection ดูว่า Object เท่ากันดูจาก equals(Object obj) และ hashcode() ต้องเท่ากันทั้งคู่
 • Set ห้ามมีสมาชิกซ้ำกัน จึงทำให้ set ไม่มีลำดับ
  - ใส่ข้อมูลด้วย add(Object obj)
  - ลบข้อมูลด้วย remove(Object obj)
  - เข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ for each
 • List มีสมาชิกซ้ำกันได้ List จึงมีลำดับ
  - ใส่ข้อมูลด้วย add(Object obj) , add(int index , Object obj)
  - ลบข้อมูลด้วย remove(Object obj) , remove(int index)
  - เข้าถึงข้อมูลด้วยการ get(int index)
 • Map จะมี key ที่ห้ามซ้ำกัน แต่ value ซ้ำกันได้
  - ใส่ข้อมูลด้วย put(Object key, Object value)
  - ลบข้อมูลโดย remove(Object key)
  - เข้าถึงข้อมูล value ด้วยการ get(Object key)
- generic with collection
 • มีเพื่อกำหนดไปเลยว่า collection นี้เก็บแค่เฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น
 • มีสัญลักษณ์ < ชื่อคลาสที่เราต้องการจะเก็บ >
  โดย generic ตอนประกาศ และตอนสร้างจะต้องตรงกัน
 • มีประโยชน์ตอนเรา get จะได้ object ของคลาสนั้นๆ ออกมาเลย
  ไม่ต้องทำการ casting
 • เช่น List l = new LinkedList();
  เวลา get(int index) มาก็สามารถใช้คุณสมบัติ Integer[] ได้ทันที
 • Wind Class เป็นการช่วย generic ตอนประกาศและ generic ตอนสร้าง
  ไม่จำเปนต้องใช้ generic ที่ตรงกัน
 • Wind Class มี 2 แบบ คือ <? extends ชื่อคลาส>และ <? super ชื่อคลาส>
 • เช่น List<? extends List> list1 = new LinkedList<LinkedList>();
  List<? extends List> list2 = new Vector<Vector>();


edit @ 21 Sep 2009 01:18:09 by PopJ

Comment

Comment:

Tweet

สุโค่ย!!Hot!

#4 By MICHELIN on 2009-09-24 03:23

^
|
|
ลืม login ฮ่าาาาาาาsad smile

#3 By ~h/i\k-a_t[o]m[o]~[Z!=nE]- -* on 2009-09-20 21:50

มีสรุปด้วยยยยย
ดีจัง

โอ้ววว ท่าน ป๊อป!!!!!!

#2 By (58.137.15.211) on 2009-09-20 21:49

สรุปที่เหลือด้วยสิป๊อบ

ก๊ากๆ

#1 By i'm hellcat on 2009-09-20 20:03